S konstantni rastjo povpraševanja po mineralnih surovinah raste tudi težnja po izvajanju specializiranih tehnologijah za raziskavo mineralnih surovin. Z ne-destruktivnimi metodami lahko Gecko ponudi ugodne rešitve za definiranje zaloge rudnih teles, bogatenja rud ter projektiranja rudnikov. Z uporabo širokega spektra metod, od geofizike do 3D modeliranja, lahko Gecko nudi storitve za definiranje tipa ter količine rudnih zalog, kot enega izmed prvih korakov pri definiranju območij za optimalni program vrtanja.

Gecko ima ter sodeluje z izkušenimi kadri, od izkušenih raziskovalcev do geofizikalnih inženirjev ter projektantov rudnikov ter odprtih kopov. Naše jedro v sklopu rudarstva je raziskovanje sodelujemo pa tudi s kadri, ki so usposobljeni za projektiranje proizvodnje rudnikov, bogatenja rud ter rudnega inženirstva.

V sklopu rudarstva lahko Gecko nudi:

  • izvedba ter certificiranje elaboratov rudnih zalog (JORC in drugi mednarodni standardi)
  • priprava programov raziskovanja za metalna ter ne-metalna nahajališča,
  • projektiranje odprtih kopov,
  • projektiranje podzemnih rudnikov,
  • obdelava jalovišč mineralnih surovin,
  • študije bogatenja rud.