Poznavanje geologije je temelj vsakega uspešnega planiranje in projektiranja. Skozi ter z implementacijo geoloških preiskav bodisi za preprosto enostanovanjsko hišo bodisi za odpiranje rudnika lahko planiramo investicijo ter čas potreben za izvedbo le – te.

Gecku je glavni posel geologija. Mlad, inovativen kader se nenehno izobražuje ter seznanja z novimi tehnologijami, ki veljajo v svetu. Vendar kljub temu, da je geologija naš glavni posel, to ne pomeni, da se ne ukvarjamo z drugimi. Skaldno z našim sloganom – “Simplifying geology.” (Poenostavljamo geologijo.) želimo kompleksnost narave ter geologije približati ljudem, podjetjem ter državnim organom na način, kateri je za njih najbolj uporaben.

V podjetju Gecko se zavedamo, da so geološke ter geotehnične preiskave za laike lahko precej nerazumljive ter kompleksne (tako namen kot tudi vrsta) ter so zaradi tega večkrat nezadostno implementirane, na žalost velikokrat s katastrofalnimi posledicami. Zavedamo, da so geološke  preiskave nujna osnova za izvedbo finančno ter strokovno optimalnega projekta.

Izvedba preiskav pred projektiranjem, v primerjavi s posledicami, ki lahko nastanejo v primeru slabo preiskanega terena, ne predstavljajo velike finančne obremenitve (< 0.8 % investicijske vrednosti za privatne stanovanjske gradnje).

Poleg geoloških raziskav preko partnerjev nudimo tudi projektiranje ter izvajanje specialnih geotehničnih del, kot je opisano spodaj:

  • geološke raziskave
  • inženirstvo zemljin ter kamnin
  • hidrogeološke raziskave ter upravljanje z vodo
  • geofizikalne raziskave za rudarstvo ter inženirske objekte
  • hidrogeološke raziskave za hidroelektrarne
  • načrtovanje, dobava, vgradnja ter analiza monitoring sistemov za merjenje geomehanskih parametrov
  • stabilnostne analize
  • geotehnične analize
  • topografija 
  • specialna geotehnična dela (sidra, jet-grouting, …)