Ekipa Gecko se zaveda, da le z neprestanim vlaganjem v razvoj ter raziskave lahko dosegamo visoko strokovnost ter konstanti razvoj stroke, ki omogoča ekonomsko blaginjo. V Gecku neumorno razvijamo aplikacije, sisteme ter izvajamo raziskave na področju: 

  • geologije in rudarstva,
  • hidrogeologije in razvoja sistemov za upravljanje s pitno vodo, 
  • hidrologijo ter erozijo,
  • projektiranjem infrastrukturnih ter energetskih objektov,
  • razvoj aplikacij za definiranje geološkega rizika ter nevarnosti, 
  • obnovljiva energija, 
  • biogoriva.

Zavedamo se da moderne tehnologije lahko znatno pripomorejo tudi pri tako kompleksnih področjih kot je geologija. Zato ekipa Gecko posveča veliko časa za razvoj aplikacij, ki pomagajo ljudem lažje razumeti geologijo, kar nakazuje tudi naš slogan – “Simplifying geology”